Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1671/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc Trả lời văn bản 228/SCN-VP của Sở Công nghiệp Thái Nguyên

Số hiệu: 1671/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 18/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1671/BXD-KSTK
V/v: Trả lời văn bản 228/SCN-VP của Sở Công nghiệp Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :  Sở Công nghiệp Thái Nguyên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 228/SCN-VP ngày 10/7/2006 của Sở Công nghiệp Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ có nêu: ”UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc quyền quyết định của mình. Các dự án khác do người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức thẩm định”. Các dự án khác ở đây được hiểu là các dự án đầu tư xây dựng công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước như quy định tại Điều 2, Nghị định số 16/20005/NĐ-CP. Khi thẩm định dự án, người quyết định đầu tư có quyền xem xét toàn bộ thiết kế cơ sở nhưng những nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thẩm định như quy định tại Điều 59, Luật Xây dựng.

2) Tại Khoản 5, Điều 9, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ có nêu: ”Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C của các Bộ, Ngành địa phương và các thành phần kinh tế khác xây dựng tại địa phương thực hiện theo quy định sau đây...”. Các dự án của các thành phần kinh tế khác ở đây được hiểu là các dự án nhóm B, C của các tổ chức, cá nhân không sử dụng vốn ngân sách như quy định tại Điều 2, Nghị định số 16/20005/NĐ-CP.

3) Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9, Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ, Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn (trừ công nghiệp vật liệu xây dựng theo phân loại công trình xây dựng tại Phụ lục I, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) không phân biệt nguồn vốn đầu tư và thành phần kinh tế là đúng.

4) Theo Điều 57, Luật Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở của dự án.

Như vậy, nếu doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã... tại địa phương không trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình của mình (như nêu tại văn bản số 228/SCN-VP ngày 10/7/2006 của Sở Công nghiệp Thái Nguyên) mà vẫn triển khai thực hiện dự án là vi phạm pháp luật.

5) Về lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006, lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
 
- Như trên
- Sở XD Thái Nguyên
- Lưu VP, XL, PC, KSTK
 

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1671/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc Trả lời văn bản 228/SCN-VP của Sở Công nghiệp Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41