Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 167/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 167/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Kumho Industrial

Trả lời văn bản số KGVB-BP02-112 ngày 10/8/2012 của Công ty Kumho Industrial xin hướng dẫn việc tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công xây dựng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 20/10/2011, Bộ Xây dựng có văn bản số 1730/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Theo đó, khi lập dự toán xây dựng công trình, chi phí nhân công (tiền lương) trong đơn giá được xác định trên cơ sở mức lương tối thiểu theo vùng.

Trường hợp nêu tại văn bản số KGVB-BP02-112, đơn giá nhân công (tiền lương gốc) trong hợp đồng xác định tại thời điểm năm 2011 (theo hướng dẫn điều chỉnh dự toán của UBND thành phố Hà Nội tại Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 05/10/2011) là 1.350.000 đồng/tháng (=3,0x450.000 đồng/tháng). Nếu thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP với tiền lương tối thiểu vùng là 2.000.000 đồng/tháng, thì tiền lương nhân công được điều chỉnh theo hệ số K = 1,4815 (= 2.000.000/1.350.000 = 2.000.000/3x450.000).

Như vậy, nếu đơn giá nhân công xác định theo tập đơn giá số 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với tiền lương gốc là 450.000 đồng/tháng, thì điều chỉnh tiền lương nhân công theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP với hệ số K = 4,444 như nêu tại văn bản số KGVB-BP02-112 là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Kumho Industrial hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh giá hợp đồng theo đúng trình tự quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 167/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.964
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33