Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 167/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 167/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 167/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 386, Công ty TNHH một thành viên XDCT hàng không (ACC) – Bộ Quốc phòng

Trả lời công văn số 998/CV-386 ngày 08/10/2010 của Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 386, Công ty TNHH một thành viên XDCT hàng không (ACC) – Bộ Quốc phòng về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung bù giá do chậm tiến độ đã quy định tại điểm 2 công văn số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD: “Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng của khối lượng thi công bị chậm tiến độ. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD”.

2. Theo Quyết định số 8466/QĐ-UB ngày 28/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 09 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây thì gói thầu số 09 thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của thông tư số 09/2008/TT-BXD. Vì vậy, nếu việc chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, không phải do lỗi của nhà thầu thì khối lượng xây lắp thực hiện sau 31/12/2009 cũng được bù (trừ) giá nguyên, nhiên, vật liệu theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 386, Công ty TNHH một thành viên XDCT hàng không (ACC) căn cứ hướng dẫn trên để thoả thuận, thống nhất với chủ đầu tư trong việc thanh, quyết toán hợp đồng theo quy định.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- BQLDA xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây.
- Kho bạc Nhà nước
- Lưu VP, KTXD (Nh10).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 167/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199