Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1669/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 17/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/BXD-GĐ
V/v kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ý, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5542/VPCP-ĐMDN ngày 24/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ý, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2014 được xây dựng với mục tiêu quản lý chặt chẽ chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong quá trình xây dựng các nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành, địa phương và thống nhất về nội dung quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP nhằm quản lý chặt chẽ các công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phân cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư gửi văn bản nêu rõ các khó khăn, vướng mắc để Bộ Xây dựng, nghiên cứu, tháo gỡ và chỉ đạo thực hiện.

3. Hiện nay Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các ý kiến góp ý như trên để đề xuất với Chính phủ trong việc điêu chỉnh các quy định cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ để biết và trả lời công dân theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1669/BXD-GĐ ngày 17/07/2019 công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149