Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1658/BXD-KTXD về việc đơn giá quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1658/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1658/BXD-KTXD
V/v: Đơn giá quy hoạch HT cấp nước tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Trả lời Văn bản số 1868/UBND-XDCB ngày 29/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về hướng dẫn đơn giá quy hoạch cấp nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì công trình cấp nước thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật; Vì vậy, việc quy hoạch công trình cấp nước thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Về Định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để sửa đổi Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vì vậy, trong khi chờ Định mức chi phí quy hoạch xây dựng mới được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai căn cứ điều kiện thực tế của địa phương xem xét, quyết định về chi phí cho công việc này bằng cách lập dự toán chi phí theo yêu cầu nội dung công việc quy hoạch; Dự toán chi phí nêu trên được lập theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Việc xác định tỷ lệ % các công việc trong định mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị với qui mô >1000 ha để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1658/BXD-KTXD về việc đơn giá quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196