Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1647/TTg-KGVX vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1647/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1647/TTg-KGVX
V/v một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (Công văn số 220/BC-BCA-A81 ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công an); ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1280/BKHCN-CNC ngày 9 tháng 6 năm 2011), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Công văn số 252/CNCHL-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2011), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 83/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011) về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2012.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ưu tiên bố trí cấp đủ vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để quy hoạch, bố trí các tuyến đường giao thông thuận lợi từ làn đường cao tốc và đường gom của Đại lộ Thăng Long với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, dự kiến tiến độ xây dựng cầu vượt Đại lộ Thăng Long để nối hai bên Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong quý IV năm 2011.

4. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng mức hệ số tiền lương tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2011.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy hoạch, kế hoạch phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì, thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong năm 2011; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2012; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên đất đai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, tái lấn chiếm diện tích đất đã được bàn giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, GTVT, TN&MT, QP, TP, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, ĐMDN, PL, TKBT, NC, KNTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1647/TTg-KGVX vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122