Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7733/VPCP- KTN điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7733/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7733/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 7061/UBND-QLĐTh ngày 07 tháng 9 năm 2012), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1607/BXD-KTQH ngày 19 tháng 9 năm 2012) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, ĐP, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (22).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7733/VPCP- KTN điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141