Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1636/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 06/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/BXD-KHTC
V/v: điều chỉnh quy hoạch xây dựng và chủ trương đầu tư xây dựng nhà ký túc xá

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng xây dựng số 1

Bộ Xây dựng nhận được các Tờ trình ngày 20/7/2009 của Trường Cao đẳng xây dựng số 1: số 106/TTr-CĐXD1 về việc xin chủ trương đầu tư ký túc xá sinh viên; số 107/TTr-CĐXD1 về việc điều chỉnh quy hoạch Trường. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên của Trường Cao đẳng xây dựng số 1. Trường Cao đẳng xây dựng số 1 cần khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình Bộ xem xét, quyết định chậm nhất trong tháng 10/2009.

2. Về phương án sơ bộ điều chỉnh quy hoạch Trường: Bộ Xây dựng đồng ý với phương án sơ bộ điều chỉnh quy hoạch Trường do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập (phương án chọn). Trường Cao đẳng xây dựng số 1 cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, khẩn trương lập phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng nhận được các Tờ trình ngày 20/7/2009 của Trường Cao đẳng xây dựng số 1: số 106/TTr-CĐXD1 về việc xin chủ trương đầu tư ký túc xá sinh viên; số 107/TTr-CĐXD1 về việc điều chỉnh quy hoạch Trường. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên của Trường Cao đẳng xây dựng số 1. Trường Cao đẳng xây dựng số 1 cần khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình Bộ xem xét, quyết định chậm nhất trong tháng 10/2009.

2. Về phương án sơ bộ điều chỉnh quy hoạch Trường: Bộ Xây dựng đồng ý với phương án sơ bộ điều chỉnh quy hoạch Trường do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập (phương án chọn). Trường Cao đẳng xây dựng số 1 cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, khẩn trương lập phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KHTC A(05).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1636/BXD-KHTC ngày 06/08/2009 điều chỉnh quy hoạch xây dựng và chủ trương đầu tư xây dựng nhà ký túc xá do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!