Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 163/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 163/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang, Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí máy và thiết bị thi công

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

Liên danh công ty Cổ phần vật tư thiết bị & xây dựng công trình 624 và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 72

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 191/2008/LD ngày 16/7/2008 của Liên danh công ty Cổ phần vật tư thiết bị & xây dựng công trình 624 và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 72 về hướng dẫn điều chỉnh chi phí máy và thiết bị thi công; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên và các quy định của Nhà nước.

Các Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Trường hợp vận dụng hướng dẫn các Thông tư nêu trên để điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công như nêu trong công văn số 191/2008/LD ngày 16/7/2008 là phù hợp.

Căn cứ hướng dẫn trên, Liên danh công ty Cổ phần vật tư thiết bị & xây dựng công trình 624 và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 72 tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 163/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190