Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1621/TTg-KTN thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư đối với dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1621/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/TTg-KTN
V/v thực hiện một số cơ chế, chính sách đầu tư đối với dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (các công văn số 1360/UBND-GT1 ngày 06 tháng 4 năm 2012 và số 3555/UBND-GT1 ngày 25 tháng 7 năm 2012); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 3123/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07 tháng 5 năm 2012 và số 6373/BKH-KTĐPLT ngày 24 tháng 8 năm 2012), Giao thông vận tải (các công văn số 3442/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2012 và số 6647/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2012), Tài chính (các công văn số 5935/BTC-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012 và số 11724/BTC-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012), Xây dựng (các công văn số 722/BXD-HĐXD ngày 09 tháng 5 năm 2012 và số 1531/BXD-HĐXD ngày 10 tháng 9 năm 2012) và Tài nguyên và Môi trường (các công văn số 1465/BTNMT-KH ngày 14 tháng 5 năm 2012 và số 3049/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 8 năm 2012); về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đầu tư đối với dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tách Dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thành 02 dự án để triển khai độc lập theo từng dự án:

- Dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng theo hình thức hợp đồng BT;

- Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức hợp đồng BOT.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án nêu trên theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án nêu trên theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định phương án sử dụng quỹ đất địa phương để đấu giá tạo vốn thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và các quy hoạch xây dựng có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
 VPCP: BTCN, các PCN,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
- Lưu: VT, KTN (3) c 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1621/TTg-KTN thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư đối với dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240