Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 162/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/BXD-KTXD
V/v xác định chỉ số giá xây dựng để đ/c giá hợp đồng XD.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An

Trả lời công văn số 854/QLDA-DA3 ngày 07/8/2012 của Ban quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An về việc xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 Trường hợp nêu tại công văn số 854/QLDA-DA3: Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng thống nhất điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp chỉ số giá (chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD) là phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 162/BXD-KTXD ngày 22/08/2012 xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!