Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 162/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 162/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang, Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 162/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT - BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: BQLDA đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 51/TT - BQL ngày 01/7/2008 của BQLDA đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăc về điều chỉnh giá nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT - BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng của gói thầu Hồ chứa nước Krông Buk hạ Huyện KrôngPăk tỉnh Đăklăc được điều chỉnh giá, trong hợp đồng có ghi: "giá hợp đồng được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi về chính sách, chế độ như thay đổi tiền lương, giá nguyên vật liệu vv... khi được cấp có thẩm quyền cho phép", do vậy nếu trong hợp đồng chưa tính chi phí nhân công, máy thi công theo chế độ tiền lương mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thì những khối lượng thi công được nghiệm thu từ ngày 01/10/2006 được điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn của Thông tư này.

Căn cứ hướng dẫn trên, BQLDA đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăc tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 162/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá nhân công và chi phí máy thi công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69