Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 160/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 160/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 160/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 434/CV2009 ngày 7/10/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có) do thay đối chế độ chính sách về tiền lương, thay đổi thiết kế phải căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và phải được quy định rõ trong hợp đồng; Trường hợp được điều chỉnh thì chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giám sát căn cứ nội dung hợp đồng, các quy định của nhà nước có liên quan để thương thảo, làm căn cứ thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 160/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235