Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 16/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Lâm
Ngày ban hành: 15/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/BXD-GĐ
V/v: trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 471/CĐSVN-KCHTGT ngày 12/3/2019 của Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường sắt Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư số 26/2016/TT-BXD). Theo đó, sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

a) Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng: sau khi nhận được Văn bản thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo Mẫu số 03 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ;

b) Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng chưa đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng: sau khi nhận được Văn bản thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn tại, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ vào báo cáo về việc khắc phục các tồn tại và biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét việc khắc phục các tồn tại, ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo Mẫu số 03 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ; Bộ Xây dựng thông báo để Cục Đường sắt Việt Nam được biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VP; GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139