Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 158/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005

Số hiệu: 158/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư
04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi  :

- Công ty xăng dầu Lào Cai
- Công ty Cổ phần Xây lắp i - Petrolimex

Trả lời văn bản số 429/XD-QLKT ngày 26/9/2006 của Công ty Xăng dầu Lào Cai đề nghị hướng dẫn quyết toán giá trị thực hiện khi có vật tư do Chủ đầu tư cấp và văn bản số 712/XLI ngày 20/9/2006 của Công ty Cổ phần Xây lắp I - PETROLIMEX về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình đã qui định chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do Chủ đầu tư cấp) là một thành phần chi phí trong chi phí trực tiếp. Như vậy, đối với những vật tư do Chủ đầu tư cấp (như thép tấm để gia công và lắp dựng bể thép 1000 m3) cho Nhà thầu thi công (như trong văn bản 712/XLI đã nêu) được xác định trong chi phí trực tiếp của giá trị dự toán xây dựng công trình (mà không phân biệt vật tư đó được cấp từ nguồn nào) là phù hợp với qui định của Thông tư 04/2005/TT-BXD. Các khoản mục trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lán trại được tính trên cả giá trị vật tư A cấp.

Giá trị vật tư thép tấm do Chủ đầu tư cấp khi đưa vào chi phí vật liệu của gói 1 (như nêu trong văn bản 429/XD-QLKT) để xác định giá trị dự toán, quyết toán phải là giá trị trước thuế. Chủ đầu tư căn cứ vào giá trị dự toán được phê duyệt, hợp đồng kinh tế đã ký kết, khối lượng thực tế thi công và những hồ sơ tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo qui định.

Công ty Xăng dầu Lào Cai, Công ty Cổ phần Xây lắp I - PETROLIMEX căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
 


Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 158/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60