Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1578/TTg-KTN về chỉ định thầu các công trình, dự án cấp bách thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1578/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1578/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các công trình, dự án cấp bách thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 4378/UBND-GT ngày 7 tháng 8 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6421/BKH-QLĐT ngày 25 tháng 8 năm 2009 về danh mục công trình, dự án cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu của thành phố Hải Phòng; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 02 gói thầu thiết bị và xây lắp thuộc Dự án xây dựng Nhà tang lễ thành phố và gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình, trên cơ sở bảo đảm cấp đủ vốn thực hiện và có thời gian hoàn thành trước năm 2010 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và tiến độ của các Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1578/TTg-KTN ngày 03/09/2009 về chỉ định thầu các công trình, dự án cấp bách thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91