Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1573/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1573/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1573/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 332/CV-SXD ngày 12/8/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh giá hợp đồng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2.9.2 Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định giá hợp đồng có thể được điều chỉnh một trong các trường hợp sau (không phân biệt loại giá hợp đồng): “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định”.

Vì vậy, đối với các hợp đồng trọn gói được ký kết thực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD như nêu tại công văn số 332/CV-SXD, nếu trong hợp đồng có ghi điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng như trên và được cấp quyết định đầu tư cho phép thì được điều chỉnh giá hợp đồng.

2. Đối với các hợp đồng trọn gói được ký kết thực hiện theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010) thì khi giá nguyên, nhiên, vật liệu xây có biến động lớn và có chủ trương cho phép của cấp quyết định đầu tư cũng không được điều chỉnh giá hợp đồng.

Tuy nhiên, đối với các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ với hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định bị ảnh hưởng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và thay đổi chế độ tiền lương tối thiểu vượt ngoài tầm kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng chính phủ như sau:

Yêu cầu Chủ đầu tư và Nhà thầu rà soát, thực hiện giải pháp cắt giảm chi phí như: có thể thay đổi chủng loại vật liệu, cải tiến biện pháp thi công đối với những khối lượng chưa thực hiện (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án và chất lượng công trình). Sau khi Chủ đầu tư đã áp dụng các giải pháp nêu trên, nếu vẫn còn vượt giá hợp đồng đã ký kết do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và thay đổi tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011, Bộ Xây dựng sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được điều chỉnh giá một số loại nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng chủ yếu (xăng, dầu, thép các loại, xi măng, cát, đá, gỗ…) có biến động giá lớn và điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 01/01/2011 (chỉ điều chỉnh đối với khối lượng xây lắp thực hiện từ 01/01/2011), hoặc có thể cho chuyển từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Việc chuyển đổi hình thức giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng đã ký kết mà chưa triển khai thực hiện.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn áp dụng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1573/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253