Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1571/BXD-KHTC báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng, năm 2011 và dự kiến năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1571/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1571/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện KH 9 tháng, KH năm 2011 và dự kiến KH năm 2012

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam
- Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (ViCEM)
- Các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng: Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO). Xây dựng số 1 (CC1), Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong nửa cuối tháng 10, đầu tháng 11/2011 (thời gian cụ sẽ có thông báo sau) Bộ Xây dựng sẽ tiến hành triển khai công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2011 và công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2012 đối với các Tập đoàn (Công ty mẹ và các Tổng công ty thành viên), các Tổng công ty thuộc quyền quản lý của Bộ. Để việc kiểm tra kế hoạch đạt được hiệu quả, Bô Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay một số công việc sau:

1/ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng và dự kiến khả năng thực hiện kế hoạch năm 2011. Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn; những mặt làm được và chưa làm được trong việc chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2011 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, cụ thể là:

a/ Báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực được xác định không liên quan đến ngành nghề sản xuất chính. Phân tích, làm rõ để có những nhìn nhận chính xác, có đánh giá nghiêm túc, toàn diện về tình hình hoạt động tài chính doanh nghiệp dựa trên cơ sở đánh giá những tiêu chí: lợi nhuận (9 tháng và dự kiến cả năm 2011), tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tình hình nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu), tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (nợ sản xuất kinh doanh, nợ đầu tư), cơ cấu các khoản nợ, bản chất từng khoản nợ …tại các đơn vị thành viên.

Chi tiết báo cáo thực hiện theo biểu 01a, 02a, Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

+ Làm rõ thực trạng đầu tư và việc triển khai kế hoạch đầu tư trong năm; việc chấp hành các quy định của Nhà nước đối với các dự án đầu tư (lập dự án, chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư); số lượng, tên dự án được thực hiện so với kế hoạch, số dự án bố sung ngoài kế hoạch, vốn đầu tư và tiến độ thực hiện từng dự án, tình trạng sử dụng nguyên liệu, lao động, đất đai cũng như quản lý và khai thác công trình sau đầu tư, tính hiệu quả của các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư liên quan đến bất động sản, vật liệu xây dựng, điện…

Chi tiết báo cáo thực hiện theo biểu 03a, 03b, Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.

2/ Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2012 theo kế hoạch định hướng 5 năm (2011-2015) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc xây dựng kế hoạch năm 2012 phải đảm bảo sát thực tế, phù hợp năng lực tài chính, năng lực quản lý, điều hành của từng doanh nghiệp và phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.

3/ Báo cáo tiến độ cổ phần hoá Công ty mẹ (Tổng công ty thành viên) thuộc các Tập đoàn.

4/ Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Nội dung báo cáo cần thực hiện nghiêm túc và khẩn trương gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 07/10/2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các TCT thuộc Tập đoàn
- Lưu VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1571/BXD-KHTC báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng, năm 2011 và dự kiến năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.194
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123