Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1548/TTg-QHQT điều chỉnh 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và Thụy Sĩ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1548/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và Thụy Sĩ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7004/BKHĐT-KTĐN, ngày 12 tháng 9 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung 03 dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đức và vốn vay không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên, bao gồm:

- Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La;

- Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn;

- Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình hoàn thiện nội dung và phê duyệt văn kiện các Dự án đã được điều chỉnh nêu trên theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
 các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) MH 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1548/TTg-QHQT điều chỉnh 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và Thụy Sĩ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234