Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1544/VPCP-KGVX về bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1544/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1544/VPCP-KGVX
V/v bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4766/UBND-XD1 ngày 2 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 460/BKH-LĐVX ngày 22 tháng 01 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 177/BTC-ĐT ngày 5 tháng 01 năm 2010) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 227/BVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 01 năm 2010) về việc bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ động bố trí vốn từ các nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để chỉ đạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành; trường hợp còn gặp khó khăn về vốn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thêm trên cơ sở khả năng của ngân sách Trung ương.

Sau khi dự án hoàn thành thủ tục đầu tư và được cân đối vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng để xem xét, quyết định việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1544/VPCP-KGVX về bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13