Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1540/BXD-QLN đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1540/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/BXD-QLN
V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
- Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

Theo tiến độ quy định, Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2) phải hoàn thành vào năm 2013. Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ Chương trình vào cuối năm 2013, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức Hội nghị giao ban với đại diện các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh/thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long về các nội dung nói trên. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào trung tuần tháng 10/2012 (sẽ có giấy mời sau).

Để có số liệu tổng hợp vào báo cáo chung tại Hội nghị, đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố chỉ đạo báo cáo kết quả đã thực hiện và kế hoạch thực hiện các công việc còn lại của Chương trình; đồng thời kiến nghị, đề xuất các biện pháp thực hiện (nội dung báo cáo theo mẫu biểu kèm theo).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: hoangcaogiap@gmail.com trước ngày 25/9/2012.

Đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- CQĐD BXD tại MN;
- Sở XD các tỉnh/thành phố trên;
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Phụ lục kèm theo công văn số: 1540BXD-QLN ngày 11/9/2012 của Bộ Xây dựng

UBND tỉnh/TP……..

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ NGẬP LŨ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÒN LẠI

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tính đến ngày tháng năm 2012)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Ghi chú

 

Tổng số dự án theo kế hoạch đã phê duyệt

Dự án

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Số dự án cụm, tuyến dân cư

Dự án

 

 

 

 

- Số dự án bờ bao

Dự án

 

 

 

I

Công tác tôn nền, đắp bờ bao

 

 

 

 

1

Tổng số dự án đã khởi công

Dự án

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Số dự án cụm, tuyến dân cư

Dự án

 

 

 

 

- Số dự án bờ bao

Dự án

 

 

 

2

Tổng số dự án đã hoàn thành

Dự án

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Số dự án cụm, tuyến

Dự án

 

 

 

 

- Số dự án bờ bao

Dự án

 

 

 

II

Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

1

Xây dựng giao thông nội bộ

 

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến phải xây dựng

Cụm, tuyến

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến đã xây dựng hoàn thành

Cụm, tuyến

 

 

 

2

Xây dựng hệ thống thoát nước thải

 

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến phải xây dựng

Cụm, tuyến

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến đã xây dựng hoàn thành

Cụm, tuyến

 

 

 

3

Xây dựng hệ thống cấp nước

 

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến phải xây dựng

Cụm, tuyến

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến đã xây dựng hoàn thành

Cụm, tuyến

 

 

 

4

Xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt

 

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến phải xây dựng

Cụm, tuyến

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến đã xây dựng hoàn thành

Cụm, tuyến

 

 

 

III

Công tác xây dựng nhà ở

 

 

 

 

 

- Số nhà ở cần xây dựng theo kế hoạch

Căn nhà

 

 

 

 

- Số nhà ở đã xây dựng xong

Căn nhà

 

 

 

IV

Công tác bố trí dân vào ở

 

 

 

 

 

- Tổng số hộ cần bố trí theo kế hoạch

Hộ

 

 

 

 

- Số hộ dân đã vào ở trong cụm, tuyến

Hộ

 

 

 

 

- Số hộ dân trong các bờ bao đã hoàn thành

Hộ

 

 

 

V

Công tác xây dựng bãi rác

 

 

 

 

 

- Số bãi rác cần xây dựng theo kế hoạch

Cái

 

 

 

 

- Số bãi rác đã xây dựng hoàn thành

Cái

 

 

 

VI

Công tác xây dựng kè chống sạt lở

 

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến phải xây dựng kè theo kế hoạch

Cụm, tuyến

 

 

 

 

- Số cụm, tuyến đã thực hiện hoàn thành

Cụm, tuyến

 

 

 

VII

Công tác huy động vốn

 

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách TW đã cấp

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách địa phương đã bố trí

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tôn nền

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xây dựng bãi rác và kè chống sạt lở

Tỷ đồng

 

 

 

VIII

Công tác giải ngân, thanh toán

 

 

 

 

1

Thanh toán vốn tôn nền, đắp bờ bao (kể cả chi phí bồi thường, giải phòng mặt bằng)

 

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách TW

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách địa phương

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tỷ đồng

 

 

 

2

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu

 

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách TW

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách địa phương

Tỷ đồng

 

 

 

3

Giải ngân vốn vay NHCSXH để làm nhà ở

 

 

 

 

 

- Số căn nhà được giải ngân

Căn nhà

 

 

 

 

- Số vốn đã giải ngân

Tỷ đồng

 

 

 

IX

Công tác quyết toán

 

 

 

 

1

Vốn tôn nền, đắp bờ bao (kể cả chi phí bồi thường, giải phòng mặt bằng)

 

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách TW

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách địa phương

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tỷ đồng

 

 

 

2

Vốn Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu

 

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách TW

Tỷ đồng

 

 

 

 

- Vốn Ngân sách địa phương

Tỷ đồng

 

 

 

II/ NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

III/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI

1. Công tác tôn nền, đắp bờ bao:

- Số dự án còn lại:….

- Dự kiến thời gian hoàn thành:….

2. Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu:

a) Xây dựng giao thông nội bộ

- Số cụm, tuyến cần xây dựng giao thông nội bộ còn lại:….

- Dự kiến thời gian hoàn thành:…..

b) Xây dựng hệ thống thoát nước thải

- Số cụm, tuyến cần xây dựng hệ thống thoát nước thải còn lại:….

- Dự kiến thời gian hoàn thành:…..

c) Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt

- Số cụm, tuyến cần xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt còn lại:….

- Dự kiến thời gian hoàn thành:…..

d) Xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt

- Số cụm, tuyến cần xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt còn lại:….

- Dự kiến thời gian hoàn thành:…..

IV/ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1540/BXD-QLN đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116