Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 154/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 964/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 154/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 964/SXD-QLN ngày 20/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 964/SXD-QLN ngày 20/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, đề nghị có ý kiến về một số quy định liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm cả đất ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng để xây dựng nhà ở xã hội (điểm d khoản 3 Điều 56 Luật Nhà ở 2014).

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất hợp pháp của mình nhưng chưa phải là đất ở thì phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn liền kề, đất nông nghiệp khác để phát triển nhà ở xã hội thì phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định (khoản 4 Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Trường hợp có vướng mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng có văn bản gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường hoặc Sở Tài Nguyên & Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

2. Về vướng mắc liên quan đến quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 964/SXD-QLN ngày 20/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (P.PTNĐT) (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 964/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79