Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 152/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 152/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Cà Mau

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 26/SXD-KTXD ngày 11/01/2011 của Sở Xây dựng Cà Mau về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

1. Chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình là một khoản chi phí cấu thành nên giá vật liệu đến chân công trình; vì vậy, việc xác định chi phí vận chuyển là một phần việc cần được thực hiện trong khi xác định giá vật liệu để trình UBND tỉnh công bố; Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở chuyên ngành tại địa phương có thể căn cứ vào phương án vận chuyển phổ biến, hợp đồng vận chuyển của các doanh nghiệp đã thực hiện…để xác định chi phí vận chuyển cho từng loại vật liệu làm căn cứ xác định giá vật liệu đến hiện trường xây lắp cần công bố.

2. Định mức vận chuyển, định mức hao hụt vật tư khi trung chuyển và bảo quản có thể căn cứ vào công bố định mức vật tư do Bộ Xây dựng (hoặc Bộ, Ngành khác) đã công bố hoặc ban hành;

3. Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, Chủ đầu tư chỉ xem xét phê duyệt thì chi phí này thuộc chi phí quản lý dự án, được xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án công trình công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 152/BXD-KTXD ngày 28/01/2011 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.307

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!