Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 151/BXD-HĐXD về việc trả lời về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 151/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 151/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng  10 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến

Phúc đáp văn bản số 03/CV-UBND ngày 04/9/2009 của ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến đề nghị được giải đáp về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có thể được Chủ tịch UBND huyện giao cho thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đối với những báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Trường hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch không có đủ năng lực thì phải thuê tổ chức cá nhân tư vấn để thẩm tra phục vụ cho công tác thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu, việc giao cho đơn vị nào thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cũng như các trình tự về kế hoạch đấu thầu là thuộc quyền của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

3. Chủ tịch UBND xã là người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thời là Chủ đầu tư thì được phép phê duyệt kế hoạch đấu thầu, chỉ định thầu đối với tất cả các loại, các cấp công trình đối với dự án do Chủ tịch UBND xã quyết định đầu tư.

4. Nếu UBND xã là Chủ đầu tư dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện thì UBND xã có trách nhiệm thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (không phải phê duyệt) để trình UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được UBND cấp huyện phê duyệt có nghĩa là thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, UBND xã (Chủ đầu tư) không phải phê duyệt lại.

5. Theo quy định của pháp luật về xây dựng, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình thực hiện. Như vậy, UBND huyện phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do mình thực hiện.

6. UBND xã được phép giao cho cán bộ chuyên môn thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng, nếu những cá nhân đó có trình độ chuyên môn được đào tạo và kinh nghiệm phù hợp với công việc thẩm định. Nếu không có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện thẩm định thì phải thuê tư vấn để thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

7. Tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất và vị trí xây dựng công trình mà phương án xây dựng được đặt ra cho phù hợp. Ví dụ: công trình xây chen giữa các công trình đã có sẵn thì phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh; đối với dự án gần nhiều công trình thì thứ tự xây dựng công trình nào trước, công trình nào sau, …

8. Trong quá trình thẩm định dự án (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) không bắt buộc phải thuê tư vấn thẩm tra nếu đơn vị thẩm định có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trái lại, như đã nêu ở điểm 6, nếu đơn vị thẩm định không đủ điều kiện năng lực thì phải thuê tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để đảm bảo dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đạt chất lượng, chi phí hợp lý, trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Thanh Hà;
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 07).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 151/BXD-HĐXD về việc trả lời về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155