Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1508/VPCP-KTN về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009 và Danh mục các công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1508/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1508/VPCP-KTN
V/v Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009 và Danh mục các công trình HĐNTNN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2010.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn số 05/BC-HĐNTNN ngày 12 tháng 02 năm 2010 về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009 của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và Danh mục các công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức nghiệm thu và kiểm tra năm 2010 tại công văn nêu trên.

2. Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại ở các công trình như báo cáo nêu trên; yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm chất lượng công trình xây dựng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, TP HCM;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, Hóa chất VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1508/VPCP-KTN về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2009 và Danh mục các công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.425
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25