Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1495/VPCP-KTN về việc lịch báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1495/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 10/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1495/VPCP-KTN
V/v lịch báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 203/BXD-PTĐT ngày 17 tháng 02 năm 2009 báo cáo tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến về lịch báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội như sau:

- Báo cáo Ban Chỉ đạo lần I: tháng 4 năm 2009;

- Báo cáo Ban Chỉ đạo lần II: tháng 7 năm 2009;

- Báo cáo Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo lần III: tháng 10 năm 2009;

- Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định: tháng 12 năm 2009;

- Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010: trình thẩm định và phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội;

- Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010, chuẩn bị nội dung chính để báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội khi có yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
- Các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1495/VPCP-KTN về việc lịch báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


876
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74