Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1495/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư một số hạng mục Dự án cảng Ninh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1495/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hà Khắc Hảo
Ngày ban hành: 17/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1495/BGTVT-KHĐT
V/v: đầu tư một số hạng mục Dự án cảng Ninh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

Công ty vận tải và xếp dỡ ĐTNĐ có tờ trình số 56/QLDA ngày 23/02/2009 về việc xin bố trí kế hoạch vốn hoàn thành các hạng mục thực hiện dở dang trong dự án cảng Ninh Phúc; kiến nghị đầu tư một số hạng mục công trình thuộc Dự án này sang nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới tại Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (WB6) do Cục Đường thuỷ nội địa làm Chủ đầu tư.

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ, đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về đề nghị trên của Công ty vận tải và xếp dỡ ĐTNĐ (sao gửi kèm theo công văn này) gửi Bộ GTVT (qua Vụ KHĐT) trước ngày 24/03/2009 để Vụ kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT: Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Khắc Hảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1495/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư một số hạng mục Dự án cảng Ninh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


952
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55