Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1488/BXD-KTXD hướng dẫn chi phí lập chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1488/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi phí lập chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 810/SKHĐT-XDHT ngày 08/8/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xin ý kiến hướng dẫn về việc lập chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 là chương trình tổng thể nhằm đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc; nhằm cụ thể hóa các quy hoạch và kế hoạch đã được duyệt; làm cơ sở để thu hút đầu tư, đảm bảo cho đô thị được xây dựng theo quy hoạch và kế hoạch; xây dựng và phát triển đô thị gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng sinh thải; nhằm cân đối hài hòa nhu cầu với nguồn lực, đảm bảo tính khả thi của các quy hoạch và kế hoạch đã được duyệt; với mục tiêu chính là thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV. Về cơ bản, Bộ Xây dựng thống nhất với Đề cương đề án Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 gửi kèm theo văn bản số 810/SKHĐT-XDHT. Tuy nhiên, cơ quan lập dự án cần làm rõ trong Đề cương chương trình phát triển hệ thống đô thị của tỉnh đến năm 2020, có kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm và dài hạn. Việc nâng cấp và nâng loại đô thị phải dựa trên chương trình và kế hoạch này, đồng thời phải chỉ rõ nguồn lực để thực hiện.

Chi phí lập chương trình tổng thể này được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung nhiệm vụ công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt như phụ lục kèm theo văn bản số 810/SKHĐT-XDHT cơ bản là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,PTĐT,KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1488/BXD-KTXD hướng dẫn chi phí lập chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122