Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1485/BXD-KTXD Hướng dẫn chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1485/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1485/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 531/SXD-KTQH ngày 30/7/2012 đề nghị hướng dẫn đơn giá áp dụng cho công tác lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn, thì quy hoạch quản lý chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành xây dựng. Nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP. Chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn được xác định bằng cách lập dự toán. Sở Xây dựng tỉnh Sơn La tham khảo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng để xác định chi phí lập quy hoạch này.

2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nghĩa trang được lập thành đồ án riêng. Nội dung lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nghĩa trang được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và các văn bản hướng dẫn lập quy hoạch đô thị hiện hành. Chi phí lập quy hoạch này được xác định theo định mức quy định tại Bảng 8 Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,HTKT,VKT,KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1485/BXD-KTXD Hướng dẫn chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.439
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116