Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1482/BXD-KTXD về định mức dự toán công tác phá đá, bốc xúc sau khi nổ om do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1482/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán công tác phá đá, bốc xúc sau khi nổ om.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 185/SXD-KT ngày 20/6/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về định mức dự toán công tác phá đá, bốc xúc sau khi nổ om. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố để áp dụng cho công trình. Do điều kiện thực tế như được nêu tại văn bản số 185/SXD-KT, trong thời gian định mức cho công tác phá đá, bốc xúc sau khi nổ om chưa được công bố áp dụng chung, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu hướng dẫn chủ đầu tư căn cứ biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện cụ thể của công trình để tổ chức xây dựng và công bố định mức cho công tác này như quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD , gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý, công bố áp dụng chung.

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1482/BXD-KTXD về định mức dự toán công tác phá đá, bốc xúc sau khi nổ om do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45