Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1458/BXD-QLN trả lời công văn 4880/UBND-XD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1458/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 4880/UBND-XD ngày 3/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4880/UBND-XD ngày 3/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị cho ý kiến về đề xuất của thành phố trong việc hỗ trợ nhà ở cho 02 cán bộ Tiền khởi nghĩa đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì có 3 trường hợp được hỗ trợ 25.000.000 đồng đó là những người không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhà nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở nếu người đó còn sống.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của bà Đỗ Thị Hạnh và ông Hoàng Xuân Lâm nêu trong công văn 4880/UBND-XD ngày 3/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

2. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo chính sách hiện hành. Đối với trường hợp cụ thể của bà Hạnh và ông Lâm đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hưởng các chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở theo quy định. Khi nhà nước thực hiện thu hồi, giải tỏa diện tích nhà ở nhà đang thuê thì 2 trường hợp này sẽ được bồi thường theo quy định, ngoài ra căn cứ vào trường hợp bồi thường cụ thể mà Nhà nước sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho 2 trường hợp này như: nếu các đối tượng này mua nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước thì khi mua sẽ được miễn, giảm tiền mua nhà ở, nếu được giao đất để làm nhà ở thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định hoặc sẽ được hỗ trợ 25.000.000 đồng nếu tự lo chỗ ở mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn 4880/UBND-XD ngày 3/8/2012, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1458/BXD-QLN trả lời công văn 4880/UBND-XD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.630
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0