Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1453/TTg-KTN về việc chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1453/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 777/UBND-NN ngày 01 tháng 8 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5828/BKH-KHNN ngày 11 tháng 8 năm 2008), Tài chính (công văn số 9650/BTC-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2008), Xây dựng (công văn số 1605/BXD-HĐXD ngày 08 tháng 8 năm 2008), Công Thương (công văn số 7063/BCT-NL ngày 12 tháng 8 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2473/BNN-KTHT ngày 18 tháng 8 năm 2008) về việc chỉ định thầu một số dự án phục vụ di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ định thầu gói thầu xây lắp có giá trị trên 10 tỷ đồng (có giảm giá 5% giá trị dự toán xây lắp được duyệt) và chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng thuộc các dự án cấp bách phục vụ di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay thực hiện đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

2. Về danh mục dự án cấp bách cần chỉ định thầu: trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9 năm 2008 làm cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chỉ định thầu các gói thầu của dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1453/TTg-KTN về việc chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177