Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 145/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với một số công trình, gói thầu thực hiện giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 145/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 145/BXD-KTXD
V/v: áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với một số công trình, gói thầu thực hiện giá hợp đồng theo giá điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 5438/BGTVT-CQLXD ngày 21/7/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đối với một số công trình, gói thầu thực hiện giá hợp đồng theo giá điều chỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đối với công trình, gói thầu thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định.

2. Đối với các công trình, gói thầu thực hiện giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp cần thay đổi nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên thì chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo ký hợp đồng điều chỉnh, nếu có nội dung cần điều chỉnh vượt thẩm quyền của chủ đầu tư thì báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 145/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với một số công trình, gói thầu thực hiện giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14