Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 145/BXD-KTQH hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 145/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 145/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3537/SQHKT-PC ngày 14/12/2010 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Về lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị:

Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thì việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thì việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Theo quy định Mục 2 Chương II Luật Quy hoạch đô thị thì cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị. Như vậy theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, ngoài việc xin ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch thì còn phải xin ý kiến của cộng đồng dân cư những khu vực bên ngoài bị ảnh hưởng của quy hoạch đô thị.

Đối với trường hợp khu vực quy hoạch đô thị đã được đền bù giải phóng mặt bằng thì phải lấy ý kiến là cá nhân và cộng đồng dân cư bên ngoài khu vực quy hoạch đô thị.

2) Về tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định:

Tuỳ theo yêu cầu của từng loại nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 42 Chương III Luật Quy hoạch đô thị quyết định thành lập và thành phần của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị được thành lập để giúp cho cơ quan phê duyệt thực hiện những nội dung thẩm định quy định tại Điều 43 của Luật Quy hoạch đô thị. Do đó, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định do cơ quan quyết định thành lập Hội đồng quyết định

3) Để thực hiện chủ trương cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, có hiệu lực từ 1/1/2010. Theo quy định tại Chương IV về Điều chỉnh quy hoạch đô thị của Luật đã quy định rõ việc điều chỉnh quy hoạch đô thị gồm: điều kiện; nguyên tắc; các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị và trình tự tiến hành điều chỉnh. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

4) Về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch:

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ thì Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Do đó, đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc có văn bản đề nghị Bộ Tài chính về nội dung này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 145/BXD-KTQH hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14