Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1447/BXD-KTXD hình thành gói thầu mới sau khi xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1447/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/BXD-KTXD
V/v: Hình thành gói thầu mới sau khi xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 479/SXD-KTXD ngày 09/8/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau hỏi về việc thanh toán chi phí tăng thêm của gói thầu được hình thành mới từ những công việc chưa thực hiện sau khi xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp chấm dứt hợp đồng do nhà thầu có vi phạm (không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết) ngoài việc thanh lý hợp đồng và xử phạt nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng như trong công văn số 153/QLĐT-CS ngày 17/4/2012 của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu, thì đối với các khối lượng công việc còn lại của gói thầu dự kiến thuê nhà thầu khác thực hiện, chủ đầu tư phải tính toán lại giá gói thầu, các chi phí phát sinh đối với phần khối lượng này do nhà thầu ban đầu (nhà thầu bỏ dở công việc) chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo các thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của nhà nước về dân sự và xây dựng có liên quan.

Trường hợp chi phí bồi thường không đủ để thực hiện gói thầu thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí mới (bao gồm cả nguồn vốn bổ sung) trình Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1447/BXD-KTXD hình thành gói thầu mới sau khi xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.389
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31