Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 144/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán theo quy định tại các Thông tư số 03/2005/TT - BXD, 16/2005/TT - BXD

Số hiệu: 144/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 22/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh dự toán theo quy định tại các Thông tư số 03/2005/TT - BXD, 16/2005/TT - BXD.

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006   

 

Kính gửi : Ban quản lý dự án - Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn Bắc Ninh

Trả lời văn bản số 174/CV - BDA ngày 16/8/2006 của BQLDA Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bắc Ninh về việc điều chỉnh dự toán theo quy định tại các Thông tư  số 03/2005/TT - BXD, Thông tư số 16/2005/TT - BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc điều chỉnh tiền lương phù hợp thời điểm tăng lương theo quy định hiện hành của Chính phủ tại điểm 4 mục III Thông tư số 03/2005/TT - BXD ngày 04/3/2005 và tại điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT - BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phép điều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004 (với Thông tư số 03/2005/TT - BXD) và  khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2005 (với Thông tư số 16/2005/TT - BXD) không phân biệt loại hợp đồng và điều kiện ký kết trong hợp đồng giao nhận thầu; Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị BQLDA Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bắc Ninh phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận  :
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP- BXD, Viện KTXD;
- Vụ XL, Vụ KTTC.TH.8

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH


 
 
Vũ Thị Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 144/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán theo quy định tại các Thông tư số 03/2005/TT - BXD, 16/2005/TT - BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213