Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1434/VPCP-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1434/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1434/VPCP-NN
V/v đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 445/BNN-ĐĐ ngày 27 tháng 02 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 56/UBND-VP3 ngày 25 tháng 02 năm 2008; số 960/UBND-VP4 ngày 22 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Quốc phòng (công văn số 593/BQP-TM ngày 05 tháng 02 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hưng Thi để thực hiện mục tiêu giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Hoàng Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hưng Thi để thực hiện mục tiêu giảm lũ cho hạ lưu vực sông Hoàng Long như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại các công văn nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc phòng tại công văn số 593/BQP-TM ngày 5 th áng 02 năm 2008; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng quy định.

3. Về kinh phí lập Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ động ứng vốn ngân sách của Tỉnh để lập Dự án và sẽ được thanh toán trong nguồn vốn của Dự án, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1434/VPCP-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90