Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 142/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 142/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 142/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

Trả lời văn bản số 236/CV-HĐQT ngày 18/7/2008 của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá gói thầu EPC và tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Phú Thọ công suất 1.200 tấn Clinker/ngày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng chưa giải quyết việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng EPC mà tổng thầu là Nhà thầu nước ngoài. Hợp đồng EPC giữa Chủ đầu tư (Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ) và tổng thầu là nhà thầu nước ngoài (Công ty cơ khí nặng Triều Dương (Bắc) - Trung Quốc), nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh, thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ căn cứ ý kiến trên, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 142/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251