Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 142/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện và thanh toán hạng mục khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài

Số hiệu: 142/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện và thanh toán hạng mục khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài.

Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

 Ban quản lý dự án hạ tầng tả ngạn.

Trả lời công văn số 574/CV-BQLDA ngày 31/7/2006 của Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn đề nghị hướng dẫn thực hiện và thanh toán hạng mục khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của dự án xây dựng đường 5 kéo dài, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lựa chọn Nhà thầu trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung Điều 24 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với Nhà thầu thi công thực hiện công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công mà có đủ điều kiện năng lực để cung cấp sản phẩm, dịch vụ xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư thì được xem xét lựa chọn là phù hợp với qui định hiện hành. Việc thanh toán thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về quản lý thanh toán vốn đầu tư hiện hành.

Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- TT Đinh Tiến Dũng (b/c);
- Lưu: VP, KTXD, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 
 
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 142/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện và thanh toán hạng mục khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213