Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 141/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công và vật liệu nổ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 141/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 141/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công và vật liệu nổ

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 2

Trả lời văn bản số 130/CV-CTy và văn bản số 135/CV-CTy ngày 25/7/2008 của Công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 2 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công và vật liệu nổ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do thay đổi mức lương tối thiểu cho những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008. Đối với các gói thầu DS-XL.04, DS-XL.07 và DD-XL.01 (nêu trong văn bản số 130/CV-CTy và văn bản số 135/CV-CTy) có hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định và được điều chỉnh khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước, thì những khối lượng thực hiện sau ngày 01/01/2008 được điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD .

2. Ngoài 13 loại vật liệu quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, thì đối với các vật liệu khoan nổ và thuốc nổ, nếu có biến động giá thì Chủ đầu tư xác định và báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại điểm 2.4 mục 2 Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

3. Theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD , thì thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn qui định trong hợp đồng.

Đối với các gói thầu DS-XL.04, DS-XL.07 và DD-XL.01 có hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt (nếu hợp đồng được ký kết từ năm 2007), hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 (nếu hợp đồng được ký kết trước năm 2007). Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

Công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 2 căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Công ty cổ phần thuỷ điện Miền Nam;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 141/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công và vật liệu nổ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81