Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Tiến
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/BXD-HTKT
V/v: Sử dụng khoảng không gian phía trên đường giao thông công cộng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009.

 

Kính gửi: Tổng Cục quản lý đất đai.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1136/TCQLĐĐ-CSPC ngày 06/8/2009 của Tổng Cục quản lý đất đai về việc sử dụng khoảng không gian phía trên đường giao thông công cộng, kèm theo văn bản số 318/STNMT-QLĐĐ ngày 22/4/2009 của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ và văn bản số 252/SXD-KTQH ngày 08/4/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 23/4/2009, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 80/BXD-HĐXD trả lời Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc xây dựng khối tháp băng qua đường Trần Quốc Toản thuộc Công trình Khách sạn Quốc tế 22 tầng dự kiến xây dựng tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là không phù hợp với qui định của Qui chuẩn Quốc gia về qui hoạch xây dựng.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng để Tổng Cục quản lý đất đai có cơ sở trả lời cho Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ.

 

 

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - TT Cao Lại Quang (để b/c);
 - Sở Xây dựng TP Cần Thơ;
 - Sở TN & MT TP Cần Thơ;
 - Lưu VP, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC HTKT
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14/BXD-HTKT ngày 01/09/2009 về sử dụng khoảng không gian phía trên đường giao thông công cộng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.227

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!