Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1396/BXD-KTXD về chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1396/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1396/BXD-KTXD
V/v: chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC).

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng Công ty Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 690TCT/KTe ngày 22/6/2009 của Tổng Công ty Sông Đà đề nghị hướng dẫn tổng hợp chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn trong các Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC) công trình thuỷ điện Sơn La áp dụng mức chi phí chung bằng 65 phần trăm (%) chi phí nhân công trực tiếp.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1396/BXD-KTXD về chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.111

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91