Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1391/BXD-HTKT về việc xây dựng kè mốc quốc giới trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1391/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1391/BXD-HTKT
V/v: Xây dựng kè mốc quốc giới trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Căn cứ công văn số 584/BNG-UBBG ngày 8/5/2009 của Bộ Ngoại giao về việc xây dựng kè bảo vệ mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 19/6/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về việc xây dựng kè phòng, chống xói lở, bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh có biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tiến hành khảo sát xác định vị trí mốc quốc giới có nguy cơ sạt, lở, trượt và phân loại theo mức độ ưu tiên.

2. Lập kế hoạch xây dựng kè bảo vệ các cột mốc quốc giới trên, trong đó xác định rõ về vị trí, quy mô và kinh phí xây dựng và gửi cho Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo.

3. Giao cho đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công đủ năng lực để thiết kế và xây dựng kè mốc.

4. Quyết định về xây dựng kè bảo vệ mốc và kinh phí xây dựng kè mốc thực hiện theo công văn số 584/BNG-UBBG ngày 8/5/2009 của Bộ Ngoại giao và Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 19/6/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh tiến hành kiểm tra, khảo sát cho ý kiến cụ thể về quy mô xây dựng, thiết kế kỹ thuật một số mốc giới cần thiết cần phải xây dựng kè. Việc lựa chọn các mốc phải xây dựng kè, thời gian tổ chức tiến hành kiểm tra và khảo sát cụ thể tại các địa phương do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và thông báo cho Bộ Xây dựng biết trước 20/7/2009./.

 


Nơi nhận:
 - Như trên.
 - Bộ trưởng (để báo cáo)
 - Viện KTQH, KHCNXD (để phối hợp)
 - Lưu VP, HTKT.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1391/BXD-HTKT về việc xây dựng kè mốc quốc giới trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.044

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49