Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1381/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1381/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1381/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 228/UBND-XDNĐ ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa,  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển ổn định và bền vững;

- Bộ Xây dựng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính xin phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (13)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1381/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


850
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233