Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1378/TTg-KTN triển khai xây dựng dự án cải tạo nâng cấp QL 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co Km 67 - Km 158, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1378/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/TTg-KTN
V/v triển khai xây dựng dự án cải tạo nâng cấp QL 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co Km 67 - Km 158, tỉnh Lào Cai.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 2278/UBND-QLĐT ngày 10 tháng 8 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6425/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 8 năm 2012), Tài chính (công văn số 11331/BTC-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2012) và Giao thông vận tải (công văn số 7009/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 8 năm 2012) về việc triển khai xây dựng Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co (Km 67 - Km 158), tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thay đổi hình thức đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co (Km 67 - Km 158), tỉnh Lào Cai từ đầu tư theo hình thức hợp đồng BT sang sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giao thông vận tải tại các công văn nêu trên. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo quy định.

2. Bộ giao thông vận tải bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch trung hạn 2013 - 2015 của Bộ theo đúng quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1378/TTg-KTN triển khai xây dựng dự án cải tạo nâng cấp QL 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co Km 67 - Km 158, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76