Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 137/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 137/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cách thức thực hiện công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật của Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

Phúc đáp văn bản số 1003/TCT-KT ngày 05/11/2010 của Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đề nghị hướng dẫn cách thức thực hiện công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật của Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều 9 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng” để hướng dẫn Điều 18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 27/2009/TT-BXD, thiết kế kỹ thuật phải được chủ đầu tư đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ làm căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, vì vậy mẫu dấu theo quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 27/2009/TT-BXD để sử dụng cho việc đóng vào từng bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

Đề nghị Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 137/BXD-HĐXD ngày 19/11/2010 hướng dẫn công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật của Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.957

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!