Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1358/VPCP-KTN điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1358/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 978/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4826/UBND-QH2 ngày 28 tháng 11 năm 2011); ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 2077/BXD-KTQH ngày 02 tháng 12 năm 2011), Quốc phòng (công văn số 1394/BQP-TM ngày 09 tháng 6 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1134/BNN-KH ngày 26 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1992/BTNMT-KH ngày 06 tháng 6 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2865/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 5 năm 2011), Tài chính (công văn số 6279/BTC-ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2011) về việc điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nhiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tại các công văn nêu trên.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo thực hiện việc đầu tư theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, QP, NN&PTNN, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, ĐP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1358/VPCP-KTN điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253