Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1343/VPCP-NN về sự cố vỡ đập chính công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1343/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1343/VPCP-NN
V/v về sự cố vỡ đập chính công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ năm 2007

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (công văn số 08/BC-HĐNTNN ngày 15 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Văn phòng Chính phủ (công văn số 1227/BC-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2008) về sự cố vỡ đập chính công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn nêu trên; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

2. Đối với việc xác định lưu lượng lũ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với ngành Khí tượng Thủy văn rà soát, kiểm tra và tính toán số liệu lưu lượng lũ thực đo để xác định cụ thể; đồng thời khẩn trương xử lý, giải quyết việc chi trả bảo hiểm đối với Dự án thủy lợi đầu mối Hồ chứa nước Cửa Đạt theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6953/VPCP-NN ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1343/VPCP-NN về sự cố vỡ đập chính công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112