Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 134/BXD-KTXD về việc tỷ lệ điều chỉnh đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 134/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 134/BXD-KTXD
V/v: Tỷ lệ điều chỉnh đối với các đồ án quy hoạch XD

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2402/SQHKT-QLDA ngày 08/7/2008 của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn áp dụng tỷ lệ điều chỉnh đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về Định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để sửa đổi Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, việc xác định tỷ lệ định mức chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo Văn bản số 2402/SQHKT-QLDA, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 134/BXD-KTXD về việc tỷ lệ điều chỉnh đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101