Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1315/BXD-GĐ về việc kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng về phòng, chống động đất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1315/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1315/BXD-GĐ
V/v: kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng về phòng, chống động đất

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 3989/VPCP-KTN ngày 18/6/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ động phòng chống động đất và hạn chế các thiệt hại gây ra cho người và các công trình xây dựng; để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các việc sau:

1. Xác định danh mục và số lượng các công trình xây dựng đã và đang được xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý phải thiết kế kháng chấn, đặc biệt là các công trình có khả năng gây thảm họa cho người và tài sản khi bị sự cố do động đất. Các công trình phải được thiết kế kháng chấn được xác định theo Phụ lục F của Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 “Thiết kế công trình chịu động đất”. Tập trung rà soát các công trình xây dựng tại các vùng có giá trị gia tốc nền thiết kế ag ≥ 0,04g được xác định theo Phụ lục G và Phụ lục F của Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006.

2. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn xây dựng về thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng trong vùng có động đất thông qua các kết quả thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình do chủ đầu tư cung cấp.

3. Đề xuất các kiến nghị về quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và thi công xây dựng công trình cũng như các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong vùng có động đất.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các công việc nêu trên bằng văn bản và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 08/8/2008.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Văn phòng CP (để biết);
- Bộ GTVT, Bộ CT, Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN (để p/h với địa phương);
- Lưu VP, KHCN & MT, GĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1315/BXD-GĐ về việc kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng về phòng, chống động đất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106